โรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงนั้น จะต้องไม่ลืมคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลากรภายในโรงงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ ไม่สามารถละเลยได้ PILZ SENSOR PSEN มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยสูงไม่ว่าจะเป็นรักษาความปลอดภัยระหว่างตัวบุคคลากร เครื่องจักร และสิ่งแวดล้อม

   ข้อดีของ PILZ SENSOR PSEN

          คุณภาพกับความปลอดภัย : PSEN ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความปลอดภัยเป็นอย่างมากในด้านการรักษาความ ปลอดภัย PILZ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก EN ISO 9001และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้งานตาม EN ISO 13849-1 และ EN/IEC 62061 ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์


► การเข้าสายใช้สายไฟน้อยลง และ Input น้อยลง
► Inputs (PSEN in1p): 2 safety inputs
► Outputs: 2 safety outputs and 1 signal output
► ทนต่อแรงกระแทก
► เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้มีการตอบสนองที่เร็วขึ้น
► มี LED แสดงสถานะการทำงาน
► ง่ายต่อการติดตั้ง และการบำรุงรักษา
► มีอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์นาน

• High level of safety:
   ► ป้องกันความปลอดภัยขณะเครื่องจักรทำงาน
   ► ติดตั้งภายนอกเครื่องจักร
   ► ง่ายต่อการติดตั้ง
   ► ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
   ► วัสดุมีความทนทาน เคลือบด้วยเหล็กหรือพลาสติก

Devices for position monitoring

the safe proximity switches PSENini detect the approach of metallic objects without the use of contacts. the encoder PSENenco is used to determine position and speed.

Safety gate system PSENslock

PSENslock is a safe alternative to existing mechanical technology for safety gate monitoring. Combined with Pilz control technology, you receive a safe, complete solution for guard monitoring.

Light beam devices

When the production process requires active intervention, light beam devices from the product range PSENopt provide optimum protection for plant and machinery. PSENopt provide finger, hand and body protectionin.

Safety gate system PSENsgate

PSENsgate provides secure safety gate monitoring, protecting persons and plant to the highest category PL e in a system.

Safety gate system PSENmlock

The safety gate system PSENmlock provides secure interlocking and secure guards for person and process protection up to the highest safety category PL e.

Safe camera system SafetyEYE®

SafetyEYE is a “sight-based” safety technology for zone monitoring. It combines intelligent sensor technology with effective control.

Optoelectronic sensors

Safeguard your plant and machinery with optoelectronic sensors! Our portfolio comprises the light beam devices PSENopt and the safety laser scanner PSENscan.

Tactile sensors

Provide effective protection for danger points with our tactile sensors. With the pressure-sensitive safety mat PSENmat you have a top-level pressure-sensitive safeguard.