กลุ่มของสินค้า

Safety Automation

อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับเครื่องจักร เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมSensors Solutions

อุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับวัตถุ วัดระยะ วัดรอบ วัดระดับของแข็ง ของเหลว และแก๊ส