บริการของเรา

รูปภาพ Machine Safety

Machine Safety

  • Risk Assessment : เข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยงของเครื่องจักร
  • Safety concept : นำเสนอแนวคิดในการติดตั้งระบบเซฟตี้
  • Safety design : ทำการออกแบบระบบเซฟตี้ตามแนวคิด
  • Systems implementation : ดำเนินการติดตั้งระบบเซฟตี้
  • Safety validation : ยืนยันความถูกต้องของระบบเซฟตี้
รูปภาพ Safety Training

Safety Training

  • Basic safety for machine
  • CMSE - Certified Machinery Safety Expert
  • LoTo : Lockout Tagout
  • Product training : Safety Relays (PNOZsigma), PNOZmulti, Controller (PSS400)

ผลงานบางส่วนของเรา

Safety Training Pilz
Safety Training Pilz
Safety Training Pilz
ผลงานติดตั้ง PNOZmulti 2 แบรนด์ Pilz
ผลงานติดตั้งอุปกรณ์ Sensors แบรนด์ Baumer
ผลงานติดตั้งอุปกรณ์ Sensors แบรนด์ Baumer
ผลงานติดตั้งอุปกรณ์ Sensors แบรนด์ Baumer
ผลงานติดตั้งอุปกรณ์ Sensors แบรนด์ Baumer
ผลงานติดตั้งอุปกรณ์ Sensors แบรนด์ Baumer